Τα Προϊόντα μας

Παράγουμε τα προϊόντα μας με καλλιέργεια ορθής γεωργικής πρακτικής.

ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΚΟΚΚΙΝΑ

ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΑΝΘΑ

ΠΑΤΑΤΕΣ

ΚΑΡΟΤΑ