Τα Προϊόντα μας

Παράγουμε τα προϊόντα μας με καλλιέργεια ορθής γεωργικής πρακτικής.

ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΚΟΚΚΙΝΑ

 

ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΑΝΘΑ

 

 

 

ΠΑΤΑΤΕΣ

 

ΚΑΡΟΤΑ